Kvíz: Vieš správne recyklovať? Otestuj sa

Za akúkoľvek iniciatívu smerujúcu k recyklovaniu sme ti vďační aj my, aj naša planéta. Vieš však recyklovať správne a hádžeš odpad do vhodných kontajnerov? Mnohé druhy odpadu sú chytáky a celý čas ich nevedomky recyklujeme nesprávne. Otestuj sa, ako si na tom. Zdôvodnenie správnych odpovedí sa dozvieš v závere kvízu.

1. Ak je krabica od pizze znečistená mastnotou z pizze, nie je už recyklovateľná a patrí do zmesového odpadu, alebo do kompostu. Pokiaľ je viečko krabice čisté, prípadne celá krabica a papier nie je nasiaknutý mastnotou, môže ísť aj do papierového odpadu.

2. Tetrapakové a PurePak obaly patria do skupiny VKM (viacvrstvové kombinované materiály). Sú dobre recyklovateľné a patria do plastového odpadu. Na niektorých miestach sa nachádzajú osobitné zberné kontajnery oranžovej farby.

3. Ak je termoobal na jedlo poriadne vyčistený, patrí do plastového odpadu. V opačnom prípade, ak sa znečistenie nedá odstrániť, nedá sa recyklovať a patrí do zmesového odpadu.

4. Recyklované WC rolky sú vytvorené z viac krát recyklovaného papiera a už ich nie je možné viac recyklovať, preto patria do zmesového odpadu, či najlepšie do kompostu.

5. V žiarovkách sa nachádzajú nebezpečné chemikálie. Je potrebné ich odovzdať na špeciálnych miestach – do elektroobchodov či na zberný dvor.

6. Pokladničné bločky z termopapiera obsahujú nebezpečné chemikálie a nie sú vhodné na recykláciu, ani do kompostu. Patria teda do zmesového odpadu.

7. Neznečistený alobal patrí primárne do červeného kontajnéra na kovy, prípadne do žltého na plasty.

8. Malé množstvo zrkadla patrí do zmesového odpadu, alebo na zberný dvor. Nemôže sa recyklovať jako klasické sklo, keďže je zo zadnej strany potiahnuté neoddeliteľnou reflexnou vrstvou.

9. Nakoľko obal od zubnej pasty je znečistený a vytvorený z kombinovaných materiálov, nedá sa recyklovať a patrí do zmesového odpadu.

10. Použitý kuchynský olej je nebezpečný odpad, ktorý patrí na zberný dvor. Kuchynský olej, ktorý skončí po použití vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje čistenie v čističke odpadových vôd. Ak sa takýto olej dostane do prírody, tak má schopnosť znečistiť obrovské množstvo vody (1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody).

Podobné články

Komentovať