Čo musíš spraviť po skončení školy – povinnosti voči úradom a štátu

Niekto múdry kedysi dávno povedal, že musí sa len umrieť a platiť dane. Žiaľ, tých menej definitívnych „musí sa“ je v živote o trochu viac. Pedagógovia aj rodičia robili všetko to, čo bolo v ich silách, aby nás pripravili na život, avšak reálne nám ešte nikto nepovedal, na ktoré dvere ako prvé máme zaklopať, keď odídeme zo školy s diplomom v ruke.

Ktoré dvere sú tie prvé?

Tí šťastnejší z nás, ktorí mali brigádu počas štúdia, už možno majú aj podpísané zmluvy na trvalý pracovný pomer. Ten môže byť uzatvorený na dobu určitú, najviac však na dva roky, alebo dobu neurčitú, pričom rozsah pracovného času za týždeň závisí od zmennosti prevádzky. Jednozmenný pracovný režim má rozsah 40 hodín týždenne, dvojzmenný 38 a pol hodiny týždenne a trojzmenný 37 a pol hodiny týždenne. Výhodou trvalého pracovného pomeru je, že všetky odvodové náležitosti za teba znáša zamestnávateľ, a teda už nie je treba hľadať tie správne dvere.

Ostatným, ktorí sa radšej zabávali, ako zarábali, neostáva nič iné, ako s čerstvým diplomom hneď po promócii zaklopať na dvere úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tvojou prvou povinnosťou bude registrovať sa na úrade do ôsmich dní ako nezamestnaný. Výhodou statusu nezamestnaného je, že v tomto období za teba odvody platí štát. Najväčšou nevýhodou je definitívne nulový príjem.

povinnost-voci-uradom

Samozrejme, že môžeš byť aj dobrovoľne nezamestnaný. To znamená, že budeš musieť zaklopať na ďalšie dvere, a teda na tie v zdravotnej poisťovni, do ktorej patríš. Okrem toho, že si tu upravíš status na osobu dobrovoľne nezamestnanú, budeš musieť začať platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výmere, ktorá v roku 2018 predstavuje sumu vo výške 63,84 €. Preddavky na zdravotné poistenie sú povinné u všetkých rovnako.

Úplne inak je to s odvodmi do sociálnej poisťovne. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sa môžeš rozhodnúť, či budeš platiť sociálne odvody. Len pre predstavu, minimálny výmer, čiže dobrovoľné poistné, sa pohybuje na úrovni 151,16 €. A tu sa nám ponúka otázka, kde nato vziať, keďže si dobrovoľne nezamestnaný.

Keby si sa predsa len rozhodol, že si chceš aspoň niečo privyrobiť, i keď pracovná morálka ťa neláka, je tu možnosť uzatvoriť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavný rozdiel medzi trvalým pracovným pomerom a mimopracovným pomerom je najmä v časovom fonde, ktorý je vyčlenený na prácu.

Čo sú tie mimopracovné pomery?

Dohodu o vykonaní práce podpíšeš, ak máš vopred stanovený výsledok práce. Pokiaľ ide len o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, podpíšeš dohodu o pracovnej činnosti. Samozrejme, že aj tieto druhy dohôd sa riadia určitými pravidlami.

Dohoda sa musí vždy uzatvárať písomne, inak je neplatná. Musí mať jasne vymedzenú pracovnú úlohu alebo výsledok, ktorý má byť dosiahnutý prácou. Mala by obsahovať dohodnutú odmenu za výkon, dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Zmluva by mala byť podpísaná najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Všetky mimopracovné pomery môžu byť uzatvorené najviac na 12 mesiacov. Zásadný rozdiel medzi týmito dohodami je v časovom fonde, ktorý je pri nich zákonne vymedzený. Dohoda o vykonaní práce môže byť podpísaná súbežne u viacerých zamestnávateľov, avšak sumárne sa môže odrobiť maximálne 350 hodín za kalendárny rok. Na dohodu o pracovnej činnosti sa môže pracovať 10 hodín týždenne, čo vie byť v tomto roku aj viac ako 520 hodín.

povinnost-voci-uradom

Dohodu o mimopracovnom pomere môžeš mať uzatvorenú aj počas toho, ako si evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Pozor si však treba dávať na to, aby si dodržal podmienky stanovené úradom. Od 1. 5. 2017 boli tieto podmienky sprísnené, aby sa znížila atraktivita takýchto dočasných riešení. Po novom môže byť dohoda uzatvorená len na 40 kalendárnych dní a mesačný zárobok nesmie prekročiť hranicu životného minima 205,07 €. Takisto nemôžeš pracovať u viacerých zamestnávateľov súčasne.

Dobrá rada nad zlato

Počas trvania mimopracovných pomerov určite odporúčame platiť si aspoň minimálne preddavky na zdravotné poistenie. I keď je pravda, že zamestnávateľ za teba platí sociálne aj zdravotné odvody, reálne platí len za tie dni, ktoré si skutočne odpracoval. Aj z tohto dôvodu môžeš byť v ďalšom roku nemilo prekvapený, keď ti poisťovňa spraví ročné zúčtovanie a vypočíta nedoplatok.

Mimopracovné pomery dávajú čerstvým absolventom možnosť postupne sa aklimatizovať do pracovného prostredia. Určite je to tiež cesta k tomu, ako si ešte aspoň na chvíľu predĺžiť študentské časy a nežiť úplne bez príjmu. Pokiaľ však chceš prežiť plnohodnotný život, treba si naň aj zarobiť. Riešením je nájsť si prácu na trvalý pracovný pomer alebo začať podnikať. O tom však až nabudúce.

Podobné články

Komentovať